Home / Psikoloji / STRES YÖNETİMİ – 3

STRES YÖNETİMİ – 3

Yöneticlerin çoğunda çeşitli nedenlerden dolayı stresli zamanlara sıkça rastlanır

a. Yöneticilerin Görev Yapısına İlişkin Stres Kaynakları

1.Aşırı iş yükü: Zaman baskısı, uzun çalışma saatleri, yetiştirilmesi gereken işlerin çokluğu, dinlenmeye fırsat bulamama, işin zorluğu, işgörenlerle birlikte yöneticileri de strese sokan etkenlerdir.

2.İşin sıkıcı olması: İşin sürekli olarak aynı tür etkinliklerden oluşması, tekdüze olması otomasyona bağlı olarak sürdürülmesi bazı yöneticilerde doyumsuzluk ve rahatsızlık oluşturur.    

3.Ücret yetersizliği: Üst düzey yöneticiler bir çok örgütte yüksek ücretler alırken, orta düzey yöneticilerde aynı durum söz konusu değildir. Hak edilen ücretin alınmadığı düşüncesi ve ücretin gereksinimleri karşılamaya yetmemesi yöneticilerde stres oluşturmaktadır.

4.Yükselme olanağı: Üst düzey yöneticilerden daha çok yükselme olanakları bulunan orta düzey yöneticiler için stres yaratan bir etkendir. Yükselmeyle birlikte oluşacak değişmeleri ve hak ettiğini düşündüğü halde yükselememe düşüncesini içerir.

5.Çalışma saatinin uzunluğu: Çoğu yöneticiler, işgörenlerden daha uzun süreler görevleri başında bulunurlar. Özellikle Emniyet Teşkilatında bu uzun mesai saatlerine rastlanmaktadır. Sonuçları ise; yorgunluk, bitkinlik ve doğal olarak strestir.

6.Gürültü: Zorunlu olarak gürültülü bir ortamda çalışan yöneticiler gürültüden etkilendikleri ölçüde strese girebilirler.

7.Kalabalık: Daha az sayıdaki personeli yöneten yöneticiyle, emrinde daha çok personel bulunan yöneticinin yaşayacağı stres arasında büyük farklılıklar görülür. Daha çok işgücü, daha çok sorumluluk, eşgüdüm, denetim, iletişim demektir.

8.Personel azlığı: Kalabalık kadar yetersiz personel de yöneticilerde stres oluşturur. Uygun sayıda personel bulunmaması hem yönetimi hem de yöneticileri zor durumda bırakır. Yorgunluk artar, dikkat azalır, verim düşer, çalışanlar daha çok yıpranır.

About Andre Dindisyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top